Jäsenhuone|Kalevan kisojen TyöhuoneEdustusjoukkue

Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Päivitetty: 29.1.2019 /Maarit Viljakainen
 
1. Rekisterinpitäjä
Kuopion Reipas ry, Haapaniemenkatu 10 A, 70100 Kuopio, Y:tunnus: 2428670-1, toimisto@kuopionreipas.fi
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Seuran toiminnanjohtaja Maarit Viljakainen, p. 050 3612596
 
3. Rekisterin nimi
Kuopion Reipas ry:n jäsenrekisteri, käytössä Suomen Urheiluliiton jäsenrekisteriohjelma  
 
4. Rekisteritietojen käyttötarkoitus
Rekisteri on yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä, johon kootaan seuran jäsenten tiedot. Rekisterissä olevia tietoja käytetään jäsenasioista ja muusta seuran toiminnasta tiedottamiseen, tilastointiin, seuran toiminnan raportointiin sekä laskujen ja maksujen seuraamiseen.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjärekisterin tiedot: - Etunimi- ja sukunimi tai yrityksen nimi - Henkilö- tai Y-tunnus - Katuosoite - Postinumero - Postitoimipaikka - Ohjaajan taustatiedot - Ryhmä/tunti johon osallistuu - Huoltajan nimi ja yhteystiedot (jos jäsen alaikäinen) - Sisäinen tili - Puhelinnumero - Fax-numero - Matkapuhelinnumero - asiakasnumero
- Sähköpostiosoite - Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöistä: Nimi, asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite - Laskutusosoite, jos eri kuin yrityksen osoite
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot on saatu asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, yritys- ja yhteisörekisteristä, Tilastokeskuksen rekisteristä, luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen puolelle
Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Seura ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
8. Rekisterin suojaus
ATK:lle tallennetut tiedot säilytetään seuran toimiston tietokoneella. Tietokoneelle pääsee vain salasanalla.
 
9. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Kuopion Reipas ry, Haapaniemenkatu 10 A, 70100 Kuopio