Kokouskutsu, esityslista ja toimintasuunnitelma vuosikokoukseen

26.9.2012

Kuopion Reipas ry:n syysvuosikokous, jossa käsitellään toimintasuunnitelma ja budjetti kaudelle 2012 – 2013 pidetään Kuopio-hallilla luokassa nro 1, Opistotie 4, Kuopio 26.9.2012, klo 18.00. Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma, budjetti ja valitaan johtokunnan jäsenet (erovuoroisten tilalle).

Sääntöjen määräämät asiat syyskokoukseen:

Toimintasuunnitelma esityksen voit lukea tästä

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
10 Päätetään johtokunnan koko (6 – 10 henkilöä) ja valitaan johtokunnan muut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
11 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Päätetään kokous