Kokouskutsu, Kuopion Reipas ry:n sääntömääräinen syyskokous

27.9.2013

Kuopion Reipas ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 30. päivänä syyskuuta 2013, klo 18.15 Kuopio-hallin luokassa nro 1. Opistotie 1.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 11 mukaiset asiat. Seuran säännöt tästä. 

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja vähintään 15 - vuotiaat seuran jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun kaudelle 2012 - 2013, 1.10.2012  - 30.9.2013. 

 

 

Kuopion Reipas ry
Kokouskutsu ja esityslista seuran syysvuosikokoukseen 2013  
Aika:                   30.9.2013, klo 18.15
Paikka:               Kuopiohalli - luokka 1, Opistotie 4, Kuopio
Syyskokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
Sääntöjen mukaan kaikilla 1.10.2012 – 30.9.2013 jäsenmaksun maksaneilla vähintään 15 vuotta täyttäneellä jäsenillä on äänioikeus kokouksessa.
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu seuran www – sivuilla, www.kuopionreipas.fi, maanantaina 16.9. eli sääntöjen mukaisesti 14 vrk ennen kokousta.  
5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
Johtokunta esittää, että seuran liikuntalaji on yleisurheilu ja siihen liittyvät tai sitä tukevat liikuntamuodot.
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Johtokunta esittää, että seura on jäsenenä Suomen Urheiluliitto ry:ssä, Pohjois-Savon Yleisurheilu ry:ssä, Pohjois-Savon Liikunta ry:ssä sekä veteraaniurheiluliitossa. 
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
Johtokunta esittää jäsenmaksuksi 30 € / henkilö, perhejäsenmaksuksi 50 € / samassa taloudessa asuvat henkilöt tai samaan perheeseen kuuluvat, sekä kannattajajäsenmaksuksi 300 €. Kaikki jäsenyydet koskevat kautta 1.10.2013 – 30.9.2014.   
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
Johtokunta julkaisee toimintasuunnitelman luonnoksen maanantaina 23.9.2013 seuran www – sivuilla. Talousarvio ehdotus julkaistaan samaan aikaan.
Johtokunta esittää toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymistä syyskokoukselle.   
9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
Seuran puheenjohtaja on valittu kaudeksi 1.10.2012 – 30.9.2014. Puheenjohtaja Marko Ahtiaisen tultua valituksi Kalevan kisojen 2014 pääsihteeriksi ajalle 1.9.2013 – 31.8.2014 hänen (Ahtiainen) aloitteestaan johtokunta haluaa keskusteluttaa yleiskokousta voiko hän toimi puheenjohtajana kautensa ajan. Yhdistyslaki ei aseta tähän rajoituksia. Johtokunnan esitys on, että hän voi jatkaa seuran puheenjohtajana. 
10 Päätetään johtokunnan koko (6 – 10 henkilöä) ja valitaan johtokunnan muut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa varajäsenineen ovat Laura Korhonen, Virpi Leminen, Elina Mykkänen, Jarmo Paanila ja Minna Pitkänen. Virpi Leminen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä johtokunnan jäseneksi.
Johtokunta esittää, että syyskokous valitsee viisi jäsentä johtokuntaan.
11 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia.
Johtokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan,
12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
Johtokunta esittää syyskokoukselle, että edustajat valitaan johtokunnan toimesta tilanteen ja tarpeen mukaan.
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Johtokunta esittää, että Kalevan kisojen järjestämissuunnitelma ja talousarvio hyväksytään seuran kevätkokouksessa tammi – helmikuussa 2014.  
14 Päätetään kokous
Kuopion Reipas ry
Kokouskutsu ja esityslista seuran syysvuosikokoukseen 2013  
Aika:                   30.9.2013, klo 18.15
Paikka:               Kuopiohalli - luokka 1, Opistotie 4, Kuopio
Syyskokouksen asiat
1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
Sääntöjen mukaan kaikilla 1.10.2012 – 30.9.2013 jäsenmaksun maksaneilla vähintään 15 vuotta täyttäneellä jäsenillä on äänioikeus kokouksessa.
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on julkaistu seuran www – sivuilla, www.kuopionreipas.fi, maanantaina 16.9. eli sääntöjen mukaisesti 14 vrk ennen kokousta.  
5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
Johtokunta esittää, että seuran liikuntalaji on yleisurheilu ja siihen liittyvät tai sitä tukevat liikuntamuodot.
6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
Johtokunta esittää, että seura on jäsenenä Suomen Urheiluliitto ry:ssä, Pohjois-Savon Yleisurheilu ry:ssä, Pohjois-Savon Liikunta ry:ssä sekä veteraaniurheiluliitossa. 
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
Johtokunta esittää jäsenmaksuksi 30 € / henkilö, perhejäsenmaksuksi 50 € / samassa taloudessa asuvat henkilöt tai samaan perheeseen kuuluvat, sekä kannattajajäsenmaksuksi 300 €. Kaikki jäsenyydet koskevat kautta 1.10.2013 – 30.9.2014.   
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
Johtokunta tekee esityksen maanantaina 30.9.2013
9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
Seuran puheenjohtaja on valittu kaudeksi 1.10.2012 – 30.9.2014. Puheenjohtaja Marko Ahtiaisen tultua valituksi Kalevan kisojen 2014 pääsihteeriksi ajalle 1.9.2013 – 31.8.2014 hänen (Ahtiainen) aloitteestaan johtokunta haluaa keskusteluttaa yleiskokousta voiko hän toimi puheenjohtajana kautensa ajan. Yhdistyslaki ei aseta tähän rajoituksia. Johtokunnan esitys on, että hän voi jatkaa seuran puheenjohtajana. 
10 Päätetään johtokunnan koko (6 – 10 henkilöä) ja valitaan johtokunnan muut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa varajäsenineen ovat Laura Korhonen, Virpi Leminen, Elina Mykkänen, Jarmo Paanila ja Minna Pitkänen. Virpi Leminen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä johtokunnan jäseneksi.
Johtokunta esittää, että syyskokous valitsee viisi jäsentä johtokuntaan.
11 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia.
Johtokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan,
12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
Johtokunta esittää syyskokoukselle, että edustajat valitaan johtokunnan toimesta tilanteen ja tarpeen mukaan.
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Johtokunta esittää, että Kalevan kisojen järjestämissuunnitelma ja talousarvio hyväksytään seuran kevätkokouksessa tammi – helmikuussa 2014.  
14 Päätetään kokous

 

 

 

Tervetuloa kokoukseen,

Kuopion Reipas ry
johtokunta