Oman potentiaalin huipulle!

11.2.2021
Seura tarjoaa urheilijoilleen myös valmennusta mielen ja itsetuntemuksen kehittämiseen.

Yhä enemmän urheilussa on nostettu esille myös psyykkisen puolen vaikutusta urheilusuoritukseen. Haluamme tukea urheilijoitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja päätimme tehdä yhteistyötä Marja Qvistin kanssa, joka toimii hyvinvoinnin kouluttajana ja itsetuntemuksen valmentajana.

 

"Urheilijan tarvitsee harjoittaa mielen ja itsetuntemuksen taitoja aivan samalla tavoin kuin fyysisiä taitojaan.

Usein emme kuitenkaan tiedosta, että nämä taidot eivät kehity itsestään, vaan vaativat harjoittelua – valmentautumista. Monta kertaa urheilijan urapolun ja suorituskykyisyyden esteeksi nouseekin hyvinvoinnin taitojen ja itsensä johtamisen puute. Tähän tarvitaan paitsi tietoa, myös itsetuntemuksen parissa työskentelyä.

Suorituskyky muodostuu lopulta näiden kaikkien taitojen kokonaisuudesta. Hyvinvoinnin taitoihin kuuluu monenlaisia kehollisia, fyysisiä, psyykkisiä, henkisiä ja sosiaalisia taitoja, joita voi ja on tärkeä harjoittaa. "  - Marja Qvist

 

Lisätietoa valmennuksesta: www.marjaqvist.fi