Laskutus lomakkeet

Laskutuslomakkeet tarvittavien liitteiden kanssa tulee toimittaa seuran toimistolle tulostettuna tai sähköisesti toimisto@kuopionreipas.fi osoitteeseen.
Lomakkeita on myös saatavilla tulostettuna seuran toimistolta.