Tavoitteet

 

Naperot 3-5v. ryhmän sisältö ja tavoitteet: (Urheilijan polku)

-        Lapsilla on liikkumisen ilo ja sosiaaliset taidot kehittyvät ryhmässä toimimisen myötä. Rohkeus tekemiseen ja liikkumiseen kasvaa monipuolisten motorisia taitoja tukevien harjoitteiden kautta.

-        Liikkumisen avulla lapsi oppii hahmottamaan kehoaan paremmin, motoriset taidot kehittyvät, lapsi oppii pitämään liikkumisesta monipuolisten ja kannustavien harjoitteiden avulla.

-        Tavoitteena on, että lapsen elämässä on päivittäistä liikkumista ja kerran viikossa he ovat mukana seuran järjestämässä Napero –toiminnassa.

-        Seura innostaa ja kannustaa liikkumiseen ja tarjoaa yhteisöllisyyttä. Mahdollistaa lapsen liikunnallisen kasvun terveeksi aikuiseksi tai jopa huippu-urheilijaksi saakka.

-        Kodin rooli kannustaa, tukea, rohkaista ja vahvistaa kiinnostusta liikkumiseen, tukea yhteisöllisyyttä.

  Kotona voidaan hyödyntää seuran taitokortteja, jotka löytvät täältä.

Tutkimusten mukaan lapset, joiden perheet ovat aktiivisesti mukana liikunta-/ harrastustoiminnassa jatkavat liikunnallista harrastustaan muita pidempään