Tavoitteet

 

Yleisurheilukoulut 8-9v. ryhmän sisältö ja tavoitteet: (Urheilijan polku)

-        Avainasioita ovat lapsen liikkuminen omatoimisesti ja kavereiden kanssa leikkien ja pelaten, kotona ja koulussa. Koulumatkat liikutaan kävellen/pyöräillen tms. Lapsen oppiminen säännölliseen liikkumiseen, herätetään kiinnostus kilpailemiseen.

-        Lapsen oppii harjoittelemaan säännöllisesti ja oppii toimimaan harjoituksissa. Roolit?

-        Lapsen kehittymistä tuetaan nopeutta, ketteryyttä, hyppelyitä, tasapainoa ja kehonhallintaa sisältävin harjoittein, monipuolisesti.

-        Lajitaitoja kehitetään eri vauhtisilla juoksuilla ja eri mittaisilla matkoilla. Harjoitellaan lajien perusteet, hyppelyt ja loikat.

-        Harjoitteiden avulla lapsen motorinen taito ja lihasvoima kehittyvät.

-        8-9v.  lapsen tulisi liikkua useita kertoja päivässä. Viikoittainen liikuntakertojen määrä tulisi olla 15-20 kertaa, tavoitteena 20h viikossa liikuntaa ja leikkiä. Ohjatut harjoitukset seurassa kaksi kertaa viikossa.

-        Ohjatusta seuraharjoituksesta 20% kehittää lajitaitoja, 80% yleistaitoja. Tavoitteena on, että lapsi innostuu yleisurheilusta.

-        Kannustetaan lasta osallistumaan seuran omiin kisoihin ja oman piirin alueen sisulisäkisoihin sekä muihin seuran järjestämiin kisoihin ja tapahtumiin.

-        Seuran tehtävät ovat tarjota johdonmukaista toimintaa, omata taito opettaa ja luoda monipuolisia ärsykkeitä, mahdollistaa lajien perustaitojen oppiminen, tarjota yhteisöllisyyttä sekä innostaa kilpailemaan. Seura mahdollistaa lapsen liikunnallisen kasvun terveeksi aikuiseksi tai jopa huippu-urheilijaksi saakka.

-        Kodin rooli kannustaa, tukea säännöllisyyttä ja tunnollisuutta, tukea henkisesti ja taloudellisesti, huomioida kaverit ja kaveripiiri osana liikuntaharrastusta, tukea yhteisöllisyyttä ja olla mukana kilpailutoiminnassa.

       Kotona voidaan hyödyntää seuran taitokortteja, jotka löytvät täältä.

Tutkimusten mukaan lapset, joiden perheet ovat aktiivisesti mukana liikunta-/ harrastustoiminnassa jatkavat liikunnallista harrastustaan muita pidempään.