Johtokunta on vahvistanut seuran graafisen ohjeiston

13.2.2012

Kuopion Reipas ry:n johtokunta antoi toimeksiannon lokakuussa 2011 seuran graafisen ohjeiston luomiseksi. Ohejeiston luomisesta vastasi graafinen suunnittelija Väinö Klemola.

Kuopion Reipas ry:n graafinen ilme tuottaa yhdenmukaisella ilmeellään osaltaan seuran visuaalista identiteettiä ja toimii ohjeistuksena seuran sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Graafisen ilmee tarkoituksena on ilmaista seuran yhtenmukaista identitteettiä. Yhtenäinen viestintä toimiikin tärkeänä viestinä seuran viestinnässä ja markkinoinnissa, yhtenä seuran imagoa ilmentävänä tekijänä. (Väinö Klemola)

Graafinen ohje löytyy täältä