Ohjelma

Ohjelma tarkentuu lajien ja mahdollisten aikataulujen muutosten myötä vielä ennen leiriä.

Päivät koostuvat kahdesta erillisestä toiminnallisesta osiosta sekä lounas tauosta näiden välillä.

Toiminnalliset osiot jaetaan muutamiin erilaisiin osioihin, joiden välissä pidetään lyhyet tauot.