Tavoitteet

 

Yleisurheilukoulut 6-7v. ryhmän sisältö ja tavoitteet: (Urheilijan polku)

-        Avainasioita ovat lapsen liikkuminen omatoimisesti ja kavereiden kanssa leikkien ja pelaten, kotona ja koulussa. Koulumatkat liikutaan kävellen/pyöräillen tms.

-        Lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät ryhmässä toimimisen myötä. Lapsi oppii ryhmässä toimimisen säännöt. Lapsi rohkaistuu tekemiseen ja liikkumiseen monipuolisten, motorisia taitoja tukevien harjoitteiden kautta. Lapsi oppii sinnikkyyttä ja keskittymiskykyä hieman vaativampien harjoitteiden kautta.

-        Lapsen kehittymistä tuetaan nopeutta, ketteryyttä, hyppelyitä, tasapainoa ja kehonhallintaa sisältävin harjoittein, monipuolisesti.

-        Lajitaidoista harjoitellaan juoksuleikkejä, tutustutaan lajeihin, harjoitellaan vauhdin ja ponnistamisen yhdistämistä.

-        Harjoitteiden avulla lapsen motorinen taito ja lihasvoima kehittyvät.

-        6-7v lapsen tulisi liikkua useita kertoja päivässä, tavoitteena liikkua 20h viikossa esim. leikkien varjolla. Ohjatut harjoitukset seurassa kerran viikossa.

-        Ohjatusta seuraharjoituksesta 10% kehittää lajitaitoja, 90% yleistaitoja. Tavoitteena on, että lapsi innostuu yleisurheilusta.

-        Kannustetaan lasta osallistumaan seuran järjestämiin seurakisoihin.

-        Seura innostaa, kannustaa ja ohjaa liikkumiseen, tukee yleisten valmiuksien kehittämisessä ja tarjoaa yhteisöllisyyttä. Seura mahdollistaa lapsen liikunnallisen kasvun terveeksi aikuiseksi tai jopa huippu-urheilijaksi saakka.

-        Kodin rooli kannustaa, tukea, rohkaista ja vahvistaa kiinnostusta liikkumiseen, tukea yhteisöllisyyttä.

         Kotona voidaan hyödyntää seuran taitokortteja, jotka löytvät täältä.

Tutkimusten mukaan lapset, joiden perheet ovat aktiivisesti mukana liikunta-/ harrastustoiminnassa jatkavat liikunnallista harrastustaan muita pidempään.